MVA (Merverdiavgift)

I Norge er det generell merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes innenlands, med mindre de er særskilt fritatt.

Hva er MVA-satsen?
Merverdiavgiften på ordinær omsetning er 25%.
For enkelte bransjer er satsen lavere, f.eks. er det 15% mva på omsetning av næringsmidler, og 10% mva på persontransport og utleie av rom. Noen bransjer er unntatt mva-plikt. Klikk her (link) for nærmere informasjon satser.

Merverdiavgiftsregisteret
Registreringsplikten i Merverdiavgiftsregisteret er lovfestet i Merverdiavgiftsloven §2-1. Du har ikke lov å kreve inn mva før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Når må du fakturere med MVA?
De første 50.000 kronene du omsetter for i løpet av en tolv-månedersperiode er fritatt for MVA. Når omsetningen passerer kr. 50.000,- må du registrere deg i merverdiavgiftsregisteret, og begynne å fakturere med mva.
Du skal beregne mva fra og med den fakturaen som får omsetningen til overstige 50.000. Hvis du tror at du kommer til å passere kr. 50.000 i løpet av 12 måneder, kan du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret med én gang.

Om du ikke er MVA-registrert
Dersom du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har du heller ikke anledning til å kreve inn MVA. For å unngå at det legges til mva på regningene dine velger du 0% i mva-kolonnen når du oppretter fakturaer.

Andre relevante artikler:

Hvordan lager jeg en faktura?

Hvordan lager jeg en konto på Dipps?

Hva er forskjellen på det å ha et eget firma og det å være en lønnsmottaker?

Hva skjer når jeg har sendt en faktura?

Kan jeg ha et foretak og være lønnsmottaker på Dipps?

Hva vil det si å bruke Dipps med et eget frima?

Utbetaling

Kontakt oss
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!