Ved arbeidsledighet kan du ha rett på dagpenger fra NAV.

Vilkårene for dagpenger er som følger.

Vanlig arbeidstid må være redusert med minst 50 prosent. Som vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden vedkommende hadde før ledigheten eller før arbeidstiden ble redusert, jf. Folketrygdloven § 4-3.

For å ha rett til dagpenger må man ha fått utbetalt en brutto arbeidsinntekt på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i det siste avsluttede kalenderåret eller minst 3 ganger grunnbeløpet (G) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, jf. Folketrygdloven § 4-4.

Med arbeidsinntekt regnes bare lønn for arbeid utført som arbeidstaker eller frilanser og som er innberettet til skattemyndighetene som lønn under de alminnelige lønnskodene i lønns- og trekkoppgaven. Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med i kravet til minsteinntekt

Retten til dagpenger krever at en må være reell arbeidssøker, jf. Folketrygdloven § 4-5.

Andre relevante artikler:

Hva skjer hvis jeg blir sykemeldt?

Hva er forskjellen på lønnsmottaker og det å ha et eget firma?

Hva vil det si å være lønnsmottaker på Dipps?

Hva koster Dipps for lønnsmottaker?

Lønn

Hvilke tjenester utfører Dipps for meg i forbindelse med lønnsutbetalingen min?

Når får jeg lønn?

Kan jeg være lønnsmottaker og ha et eget firma i Dipps?
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!