Dersom du blir syk, kan du ha rett til sykepenger fra NAV.

Som frilanser hos Dipps vil du ha rett på 100% sykepenger etter 16 dager, i motsetning til næringsdrivende som har rett på 66% uten tilleggsforsikring fra NAV.

Vilkårene for å kunne rette krav om sykepenger er som følger.

Det er et vilkår for rett til sykepenger at sykepengegrunnlaget utgjør minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2017 kr 46 817 ), jf. Folketrygdloven § 8-3. Sykepengegrunnlaget kan ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2017 kr 561 804 ).

Sykepengegrunnlaget for frilansere fastsettes etter den pensjonsgivende årsinntekten på samme måte som for selvstendig næringsdrivende jf. Folketrygdloven § 8-35. Hovedregelen er at sykepengegrunnlaget skal svare til den pensjonsgivende årsinntekt som beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de pensjonspoengtallene som er fastsatt for de siste tre år. Dersom vedkommendes arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, og denne endringen medfører at den pensjonsgivende årsinntekten avviker mer enn 25 prosent fra den inntekten som er beregnet etter hovedregelen, fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende inntekt som kan godtgjøres på sykmeldingstidspunktet.

Frilansere som har tegnet tilleggsforsikring som gir de rett til sykepenger fra første sykedag, får ny rett til sykepenger i 260 dager fra NAV dersom det har gått 26 uker siden han/hun sist fikk utbetalt sykepenger fra NAV.

Andre relevante artikler:

Hva skjer hvis jeg blir arbeidsledig?

Hva er forskjellen på lønnsmottaker og det å ha et eget firma?

Hva vil det si å være lønnsmottaker på Dipps?

Hva koster Dipps for lønnsmottaker?

Lønn

Hvilke tjenester utfører Dipps for meg i forbindelse med lønnsutbetalingen min?

Når får jeg lønn?

Kan jeg være lønnsmottaker og ha et eget firma i Dipps?
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!