Hva vil det si å være partnerbedrift med Dipps?

Det å være en partnerbedrift, vil si å inngå et samarbeid med Dipps direkte.

Dipps kan tilby deg mange forskjellige funksjoner og det er opp til deg hva dere ønsker å benytte dere av.

Vi har 3 forskjellige pakker som en start. Dere kan trekke inn eller fjerne funksjoner som dere vil.

Samlet frilanser:
Samlet frilanser vil si at vi håndterer alle dine frilansere i ett og samme system, uavhengig om frilanseren er en privatperson eller har et foretak.
Vi gjør utbetalinger, rapportering, skatter og avgifter for deg.
Det er et sømløst system som kan enten være semi-automatisk eller full-automatisk.

Semi-automatisk vil si at du sender oss en fil med informasjonen vi trenger og Dipps vil håndtere resten automatisk.

Full-automatisk vil si at Dipps integreres i deres systemer via API, slik at hele prosessen blir automatisk.

Les mer om samlet frilanser her

Kundefakturering:
Kundefakturering vil gjøre det enklere og billigere for deg å opprette og sende fakturaer til dine kunder.
Du kan velge mellom en manuell, semi-automatisk eller full-automatisk løsning.

Manuell fakturering
Du kan enkelt lage en faktura i Dipps og sende den til dine kunder. Fakturagrunnlaget vil bli lagret til neste gang du skal sende en lik faktura. Du vil ha full oversikt over alle fakturaer du har opprettet og sendt. Du kan når som helst eksportere fakturaene dine fra Dipps til regnskapssystemet du benytter deg av. Les mer om dette i denne linken: Hvordan lager jeg en faktura?

Semi-automatisk fakturering
For å gjøre faktureringsprosessen enklere kan du sende oss fakturagrunnlaget via en Excel fil, slik at vi kan gjøre resten for deg. Med bare et dokument kan du sende tusenvis av fakturaer.
Du kan eksportere fakturaene med bare ett klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem.

Full-automatisk fakturering
Ved full-automatisk fakturering kan vi koble sammen systemene slik at Dipps snakker med ditt system helt automatisk ved bruk av API. Ved å benytte seg av denne funksjonen trenger ikke fakturering å være en del av hverdagen og du får mulighet til å fokusere på andre ting. Du kan eksportere alle fakturaene enkelt med bare ett klikk og laste dem opp i ditt regnskapssystem.

Ta kontakt med oss for videre informasjon om API / integrasjon.

Total:
Total vil si at du både ønsker håndtering av frilansere og kundefakturering.
Ved å benytte seg av disse kan du eliminere mye administrativt arbeid.

Les mer om Total

Andre relevante artikler

Hvordan bruker jeg Excel-malen?

Hvordan lager jeg en faktura som partnerbedrift?

Hva skjer når jeg har sendt en faktura som partnerbedrift?

Hvordan kan Dipps hjelpe meg med å håndtere den eksterne arbeidsstyrken min?

Hva vil det si å auto-generere fakturaer?

Totalfakturering

Samlet frilanser

Leverandørhåndtering

Dipps Kundefakturering

Kom i kontakt med Dipps
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!