Hvordan lager jeg en faktura som partnerbedrift?

Med Dipps er du trygg på at fakturaene du sender, oppfyller alle lovkrav.

Hvem kan jeg sende faktura til? Du kan sende faktura til hvem du vil. Det kan enten være en privatperson eller et selskap.

Hva er forskjellen på EHF og PDF? Du kan velge om du vil sende en faktura som EHF eller som PDF.

EHF:
er forkortelse for elektronisk handelsformat. Du kan sende EHF til selskaper som benytter seg av dette. Det er ofte enklere for større selskaper å benytte seg av EHF i og med at det gjør mange interne prosesser lettere for dem. Hvis du sender en EHF til et selskap eller en privatperson som ikke støtter dette formatet vil EHFen ikke komme frem. Derfor må du være sikker på at kunden din støtter EHF. Som regel er det kunden som forespør en EHF faktura selv

PDF:
Den mest vanlige metoden er å sende faktura som PDF. Den blir sendt via e post.

Hvorfor må jeg ha fakturanummer og hva er det?
Det stilles flere krav fra bokføringsloven om fakturering. For at en faktura skal oppfylle kravene, må den ha et fakturanummer som ikke gjentar seg selv og er kontrollerbart.
Fakturanummeret identifiserer hver enkelt regning og det må være en sammenhengende nummerserie. Du trenger bare å velge det første tallet som for eksempel 1001, så lager Dipps automatisk en sammenhengende nummerserie automatisk for deg. Da vil de neste fakturaene se slik ut (1002,1003,1004 osv..)

Kan jeg endre eller slette fakturaen min?
I og med at bokføringsloven har et krav om at nummerserien for fakturaer er uavbrutt har du ikke mulighet til å endre eller slette den aktuelle fakturaen.
Løsningen er at du lager en kreditnota som får sitt eget unike fakturanummer som eliminerer verdien til fakturaen du krediterer.

Flere krav til fakturering:
Fakturadato: Det vil si den datoen fakturaen faktisk ble opprettet, ikke den dagen du gjorde oppdraget eller solgte produktet.

Personen / firmaets navn og organisasjonsnummer: Hvis du har et selskap og du er registrert i MVA registeret, skal org.nummeret etterfølges av bokstavene MVA

Kjøperens navn, adresse eller organisasjonsnummer: Du må ha med hvem fakturaen er til, men det finnes unntak, for eksempel for kontantsalg til privatpersoner.

Beskrivelse av varen / tjenesten som selges.

Kvantum / omfang av varen / tjenesten som selges.

Pris på varen som selges, med riktig MVA sats: Hvis du ikk er registrert i merverdiregisteret trenger du ikke å fylle inn MVA. Hvis du er registrert i registeret må den riktige MVA satsen være lagt ved.

Forfallsdato: Du må legge ved en tidsfrist for når kunden skal betale. Du kan selv velge hvor lang forfallsfristen skal være, men det er normalt å ha forfall på minimum 14 dager.

Andre relevante artikler

Hvordan bruker jeg Excel-malen?

Hva vil det si å være en partnerbedrift?

Hva skjer når jeg har sendt en faktura som partnerbedrift?

Hvordan kan Dipps hjelpe meg med å håndtere den eksterne arbeidsstyrken min?

Hva vil det si å auto-generere fakturaer?

Totalfakturering

Samlet frilanser

Leverandørhåndtering

Dipps Kundefakturering

Kom i kontakt med Dipps
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!