Hvorfor er det ulike summer på selskap og honorarmottaker?

De ulike formene å ta arbeid på resulterer i ulike utbetalingssummer.
Nedenfor går vi gjennom hver av punktene i oversikten vår slik at det ikke blir noen misforståelser.

Fakturabeløp ink. mva
Dette er det kunden din skal betale. Summen inkluderer MVA og det er denne summen kunden din ser på fakturaen.

Merverdiavgift
MVA er en avgift kunden din som regel skal betale ved kjøp av varer eller tjenester. Du kan lese mer om MVA her.
Selskap - Det er ditt eget ansvar å sette til side MVA og betale dette inn i henhold til skatteetatens retningslinjer.
Honorar - Dipps setter til side MVA og betaler dette inn i henhold til skatteetatens retningslinjer.

Fakturabeløp eks. mva
Dette er beløpet du ønsker å ta betalt. Du endre denne ved å dra beløpet opp eller ned og deretter se hvordan oversikten blir.

Dipps
Selskap - I en oppstartsperiode er denne satt til 0 for deg med selskap. Etterhvert som produktet utvikler seg vil det dog tilkomme en avgift for bruk av Dipps.
Honorar - Vi i Dipps tar et administrasjonsgebyr for arbeidet vi utfører på dine vegne. Dette inkluderer den tekniske løsningen, trekk av skatt og arbeidsgiveravgift, rapportering og betaling av nevnte skatter og avgifter m.m.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften er et påslag på lønnskostnader. Avgiften skal være med å finansiere folketrygdens utgifter i Norge, så arbeidsgiveravgiften skal betales inn til Folketrygden. Prosentsatsen varierer mellom 0 og 14,1 %. Basert på hvor selskapet har registrert adresse. Dipps har registrert adresse i Oslo hvor avgiften er 14,1%.
Selskap - I noen tilfeller skal arbeidsgiveravgift ikke betales. Et av disse tilfellene er dersom for arbeid dersom arbeidet er utført av en selvstendig næringsdrivende. For deg som bruker Dipps for ditt eget ENK/AS trekkes det derfor ikke arbeidsgiveravgift. Merk dog at du via ditt selskap kan havne i en posisjon hvor du må betale arbeidsgiveravgift.
Honorar - Arbeidsgiveravgiften beregnes med utgangspunkt i brutto utbetaling. Mva og Dipps sitt administrasjonsgebyr brukes ikke når man beregner arbeidsgiveravgift. Betaling av arbeidsgiveravgift gir deg også en rekke sosiale goder.

Brutto utbetaling
Selskap - Dette er i fakturabeløpet eks. Mva, fratrukket en eventuell Dipps-avgift. I en startperiode er det ingen kostnader ved å bruke Dipps for selskap, men dette er noe som endre seg etterhvert som produktet utvikler seg.
Honorar - Dette er den totale utbetalingen før vi trekker skatt. Hvor mye skatt som trekkes ser du på punktet under.

Skattetrekk
Selskap - For deg som bruker Dipps for selskap er du selv ansvarlig for at riktig skatt blir betalt til rett tid. Derfor overfører vi hele beløpet til deg direkte, så ordner du resten.
Honorar - Før vi overfører utbetalingen til deg sjekker vi med skatteetaten hvilken skattesats du bruker. Når vi har fått oppgitt denne trekker vi skatt og betaler dette til skatteetaten. Dersom du ønsker å endre din skattesats er dette noe du må gjøre hos skatteetatens nettsider. Vi sjekker dette hver mnd. slik at du skal ha mulighet til å oppdatere skattesatsen din dersom du ønsker.

Netto utbetalt
Selskap - Dette er beløpet som kommer inn på kontoen din. Her er det viktig å merke seg at det er du selv som er ansvarlig for å sette til side skatter og avgifter basert på det som vil være aktuelt for deg/ditt selskap.
Honorar - Dette er beløpet som kommer inn på kontoen din, når alle skatter og avgifter er betalt. Du trenger ikke å bekymre deg for skatter og avgifter, alt er allerede trukket fra.

Andre relevante artikler:

Hva er forskjellen på lønnsmottaker og det å ha et eget firma?

Hva vil det si å være lønnsmottaker på Dipps?

Hva koster Dipps for lønnsmottaker?

Lønn

Hvilke tjenester utfører Dipps for meg i forbindelse med lønnsutbetalingen min?

Når får jeg lønn?

Kan jeg være lønnsmottaker og ha et eget firma i Dipps?
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!