Kilometergodtgjørelse

Dersom du bruker bil, moped eller motorsykkel for å utføre oppdrag kan du kreve kjøregodtgjørelse. Kjøregodtgjørelsen krever du for antall kilometer du har kjørt under arbeid. Dette må kunne dokumenteres i form av en kjørebok.

For å gjøre dette enklest mulig krever vi at du bruker en elektronisk kjørebok som dokumenterer alt slik skatteetaten krever (Utgangspunktet for kjøring, formål med turen, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren).

Vi samarbeider med Autogear som tilbyr en enkel løsning for elektronisk kjørebok. Rapportene du henter fra Autogear er du nødt til å sende oss senest 5 virkedager før lønnsutbetaling. For lønnsutbetaling på torsdag betyr det derfor at du er nødt til å sende inn denne fredagen før. I tillegg er det viktig at rapporten kun inneholder perioden du får lønn for. For mer informasjon om frister kan du kontakte oss ved å klikke på chat-ikonet nede i høyre hjørne.

Kjøregodtgjørelse er et fradrag, som betyr at deler av utbetalingen rett og slett blir skattefri.

Kjøregodtgjørelsen er en fast sats som bestemmes av staten. For 2021 gjelder følgende satser:

Bil - Kr. 3,50 per kilometer
Tung motorsykkel - Kr. 2,95 per kilometer
Moped & lett motorsykkel (opp til 125 cc) - Kr. 2 per kilometer

For mer informasjon om statens satser finner du nyttig informasjon her!

Hvis du jobber for en partner som rapporterer og utbetaler kjøregodtgjørelse bruker vi disse tallene dersom du ikke sender oss en rapport.

Nedenfor har vi brukt Foodora som et eksempel for å vise differansen.

Rapport fra Foodora vs. egen elektronisk kjørebok

Foodora sender oss antall kilometer kjørt, og betaler i tillegg 5 kr per kilometer.
For dette trenger du ikke å sende din egen kjørebok.

Kjøregodtgjørelse uten egen rapport

Fyll ut dette skjemaet og send oss rapporten her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek6xQ2H9FG35Kho2gvdEiNXLGEa03AglUDvwyL3CX_rB52lw/viewform

Regnestykket ser da slik ut hvis Foodora sier at du kjørte 100 km:
Kilometer kjørt - 100
Total betaling - 100km x 5kr = 500 kr
Betaling per km. - 5 kr.
Skattefri sats kr. - 3,5
Skattebelagt del (alt over 3,5) - 1,5
Skattefri utbetaling - 100km x 3,5kr = 350kr
Skattebelagt utbetaling - 100km x 1,5kr = 150kr

Hvis vi tar utgangspunkt i en skattesats på 34% får du da utbetalt:
350 kr skattefritt
99 kr (150kr - 34% skatt)
Totalt kr 449.

Dersom du har kjørt mer enn det som Foodora har rapportert, kan du velge å sende inn din egen kjørebok.

Merk at du ikke får betalt for kilometer du har kjørt utover det Foodora rapporterer, kun fradrag.

Dersom du rapporterer at du har kjørt 150km ser regnestykket slik ut:
Kilometer kjørt - 150 km.
Total betaling (Det samme beløpet som ovenfor gjelder) - 500 kr
Betaling per km. - 500kr. / 150km = 3,33kr
Skattefri sats - Samme som over.
Skattebelagt del - 0 (3,33 er lavere enn den skattefrie satsen)
Skattefri utbetaling - 51 kr. høyere enn regnestykket over.

Hvis vi tar utgangspunkt i en skattesats på 34%:
Dersom du ikke rapporterer selv og vi bruker Foodora sitt grunnlag får du da utbetalt 449 kr etter skatt.
Dersom du via en elektronisk kjørebok rapporterer 150 kilometer kjørt får du utbetalt 500 kr etter skatt/skattefritt.

For dette eksemplet vil du da ha en skattebesparelse på 51 kr ved å sende inn en egen elektronisk rapport.

Kjøregodtgjørelse med egen rapport

Fyll ut dette skjemaet og send oss rapporten her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek6xQ2H9FG35Kho2gvdEiNXLGEa03AglUDvwyL3CX_rB52lw/viewform
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!