Założenie profilu firmowego freelancera na Dipps jest proste.

Kliknij Dodaj nowy profil freelanceraWyszukaj numer Twojej firmy za pomocą Brreg.noWypełnij pozostałe dane i kliknij Zapisz

Najpierw dane organizacji, możesz edytować adres, jeśli to konieczne.

Dodaj nazwę i dane osoby do kontaktu w organizacji.

Dodaj dane konta bankowego swojej firmy.

To wszystko. Profil firmy będzie widoczny w zakładce Profile freelancerów:

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!